Wave Interference with Water Waves (AP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference with Water Waves (AP)
Beskrivelse Students investigate frequency and amplitude for one source. They also investigate constructive and destructive interference with more than one source.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord interference, single and double slit
Simuleringer Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 30.01.19