Exploring Converging Lenses A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Converging Lenses
Popis In this lab, students investigate the properties of converging lenses. They verify the lens equation through a student created investigation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová converging lenses, lens equation
Simulácia Geometrická optika


Autor(i) Elyse Zimmer
Kontaktný email elyse.zimmer@gmail.com
Škola / Organizácia KIPP Houston Public Schools
Dátum odoslania 21.7.2014
Dátum aktualizácie 21.7.2014