Gravity Force Lab - HTML Version


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity Force Lab - HTML Version
Popis This is intended for Physical Science students. Aligned with South Carolina PS 5.10 Standard.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Laboratórne cvičenie, Otázky
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Factors affecting gravity, force and gravity
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily


Autor(i) Linda Fox
Škola / Organizácia PTRA
Dátum odoslania 15.9.2013
Dátum aktualizácie 15.9.2013