Plate Tectonics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Plate Tectonics
Popis Part 1 is designed to guide students through a comparison of oceanic and continental crust. Part 2 allows students to explore the different types of plate boundaries and the resulting features created at each type.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová plate boundaries, types of crust
Simulácia Tektonické platne


Autor(i) Karen Mogren
Kontaktný email stuffforkaren@yahoo.com
Škola / Organizácia High School
Dátum odoslania 30.3.2013
Dátum aktualizácie 30.3.2013