Plate Tectonics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Plate Tectonics
Popis Part 1 is designed to guide students through a comparison of oceanic and continental crust. Part 2 allows students to explore the different types of plate boundaries and the resulting features created at each type.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová plate boundaries, types of crust
Simulácia Tektonické platne


Autor(i) Karen Mogren
Škola / Organizácia High School
Dátum odoslania 30.3.2013
Dátum aktualizácie 30.3.2013