AP Physics Gravity Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov AP Physics Gravity Lab
Popis This lab is more for review than for exploration. My students have already done most of the types of calculations for homework. It assumes familiarity with the following concepts/equations: keplers laws, semi-major axis, universal gravitational constant, centripetal force, momentum conservation, gravitational potential energy conservation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, kepler's law, momentum, universal gravitation
Simulácia Moja slnečná sústava


Autor(i) Michael F. Gallo
Škola / Organizácia Whitney Young Magnet HS
Dátum odoslania 12.1.2012
Dátum aktualizácie 12.1.2012