Electric Fields & Point Charges


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Fields & Point Charges
Popis
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charge, field
Simulácia Elektrické pole nábojov


Autor(i) Josie Herman
Kontaktný email josie.herman@brentwood.bc.ca
Škola / Organizácia Brentwood College School
Dátum odoslania 22.3.2010
Dátum aktualizácie 22.3.2010