Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)
Popis This is a pdf of my entire first semester physics(2013) PhET activities which include Kinematics, Energy, and Fluids. I have included this in the database to demonstrate how I use PhET sims in the context of my course. Some activities need to update to the new HTML5 PhET sims.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, fluid, inquiry, mechanics, motion, phet
Simulácia Balóny a vztlak, Balón a elektrostatika (HTML5), Balón a statická elektrina, Vztlak, Calculus Grapher (HTML5), Derivácia a integrál funkcie, Elektrické pole nábojov (HTML5), Elektrické pole nábojov , Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Pružné a nepružné zrážky (HTML5), Pružné a nepružné zrážky, Aproximácia krivky (HTML5), Aproximácia krivky, Hustota (HTML5), Hustota, Elektrický hokej, Energia a skejt park, Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy, Odhad, Faradayove magnetické laboratórium, Faradayov zákon (HTML5), Faradayov zákon, Sily a pohyb, Sila a pohyb: základy (HTML5), Sila a pohyb: Základný kurz, Fourier: Skladanie vĺn (HTML5), Fourier: tvorenie vĺn, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Geometrická optika, Gravitácia a obežná dráha (HTML5), Gravitácia a obežná dráha, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Laboratórium gravitačnej sily: základy (HTML5), John Tra-volt (HTML5), John Tra-volt, Pohyb lienky na ploche, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Chodec, Kyvadlo (HTML5), Kyvadlo, Let strely (HTML5), Pohyb strely, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Rezonancia, Otáčanie lienky, Zvukové vlny, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Rampa, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Skladanie vektorov (HTML5), Skladanie vektorov, Interferencia vlnenia (HTML5), Interferencia vlnenia, Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 20.2.2008
Dátum aktualizácie 18.4.2023