Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)
Popis This is a pdf of my entire first semester physics PhET activities which include Kinematics, Energy, and Fluids. I have included this in the database to demonstrate how I use PhET sims in the context of my course.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, fluid, inquiry, mechanics, motion, phet
Simulácia Balóny a vztlak, Vztlak, Derivácia a integrál funkcie, Pružné a nepružné zrážky, Aproximácia krivky, Hustota, Energia a skejt park, Odhad, Tlak a prúdenie kvapaliny, Sila-1d, Sily a pohyb, Trenie (HTML5), Trenie, Vlastnosti plynu, Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily, Pohyb lienky na ploche, Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor, Hra labyrint, Chodec, Kyvadlo, Pohyb strely, Naklonená rovina: Sily a pohyb, Otáčanie lienky, Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Rampa, Tlak v kvapaline (HTML5), Tlak v kvapaline, Skladanie vektorov


Autor(i) Trish Loeblein
Kontaktný email patricia.loeblein@colorado.edu
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 20.2.2008
Dátum aktualizácie 20.9.2018