Projectile Motion: The Basic Flight Path


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion: The Basic Flight Path
Popis This activity is designed as a team activity and the instructions ask for both individual and group answers to questions The students will draw basic flight path of a projectile, altering that flight path as initial velocity and angle of launch are changed, The students will list and describe what the variables are in the flight path of projectile motion, including; Range (horizontal distance moved) Time (time the projectile is in the air) Initial velocity of the projectile Angle (the angle of launch of the projectile)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Heat, Stat Mech, Thermo
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) Steve Reeves
Škola / Organizácia Standley Lake High School
Dátum odoslania 4.8.2005
Dátum aktualizácie 18.9.2007