කම්බියක ප්‍රතිරෝධය

කම්බියක ප්‍රතිරෝධය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය
 • ප්‍රතිරෝධය
 • පරිපථ
Flash Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය
 • ප්‍රතිරෝධය
 • පරිපථ

විස්තර

කම්බියක ප්‍රතිරෝධයෙහි භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. එහි ප්‍රතිරෝධකතාව,
දිග සහ වර්ගඵලය වෙනස් කර ඒවා කම්බියේ ප්‍රතිරෝධයට කෙසේ බලපාන්නේ දැයි බලන්න

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • එක් එක් විචල්‍යය ප්‍රතිරෝධයට බලපාන ආකාරයට වෙනස් කිරීම පිලිබඳ අනාවැකි පළ කරන්න
 • ප්‍රතිරෝධය හා ප්‍රතිරෝධකතාව අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.
අනුවාදය 1.6.9

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

Sound Features

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Resistance in a Wire Remote Lab රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
HW
Lab
Remote
Physics
Basic Electricity: short inquiry activities includes ideas for several sims රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
MS
UG-Intro
HW
CQs
Lab
Physics
De Resistencia y Ley de Ohm රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción Diana López) MS
HS
Lab
HW
Remote
Guided
Physics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Adv
K-5
UG-Intro
MS
HS
Grad
HW
Discuss
Chemistry
Physics
Astronomy
Mathematics
Resistance in a Wire රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Elyse Zimmer HS Lab Physics
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Chemistry
Biology
Earth Science
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Mathematics
Biology
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Chemistry
Mathematics
Physics
Resistance and Resistivity Mohammad Mansour UG-Intro
HS
Lab
Remote
Physics
Simple trends in resistor structure Jordan Harrison UG-Intro Guided Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Biology
Chemistry
Physics
Resistance of wire SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya HS Lab Physics
Resistivity Worksheet Linda Detwiler HS
MS
Guided
Lab
HW
Physics
Resistance of wire SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta HS Lab Physics
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice HS Lab
Guided
Physics
Resistência de um fio condutor Filipa Batalha HS Lab
Remote
HW
Physics
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Other
HS
MS
Other
Discuss
Guided
HW
Physics
Other
Mathematics
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
HS
MS
Other
Guided
Discuss
Demo
HW
Lab
Other
Physics
Earth Science
2ª Lei de Ohm no "Resistance in a Wire (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales HS
Other
MS
HW
Guided
Lab
Other
Physics
Other
Mathematics
Earth Science
Laboratorio Virtual basado en el Aprendizaje Activo de la Física para abordar la Ley de Ohm y la Resistencia en un elemento conductor Diego Fernando Becerra Rodríguez UG-Intro
UG-Adv
Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Rezistenca e telit
Basque All Euskara Download Run now Kable-erresistentzia
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 电线的电阻
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Resistance in a Wire_電線的電阻
Croatian All hrvatski Download Run now Električna otpornost vodiča
Dutch All Nederlands Download Run now Weerstand van een draad
Estonian All Eesti Download Run now Juhtme takistus
Finnish All suomi Download Run now Resistanssi johtimessa
French All français Download Run now Résistance dans un fil
Gallegan All Gallegan Download Run now Resistencia nun fío
Georgian All ქართული Download Run now გამტარის წინაღობა
Hebrew All עברית Download Run now התנגדות בתיל
Hindi All हिंदी Download Run now तार में प्रतिरोध 
Hungarian All magyar Download Run now Vezeték ellenállása
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Resistansi Konduktor
Irish All Gaeilge Download Run now Frithbheartaíocht I Sreang
Italian All italiano Download Run now Resistenza in un cavo elettrico
Japanese All 日本語 Download Run now 導線の電気抵抗
Kannada All Kannada Download Run now ವೈರಿನ ರೋಧಕತೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Resistance in a Wire
Korean All 한국어 Download Run now 전선의 저항
Latvian All Latviešu Download Run now Pretestība vadā
Macedonian All македонски Download Run now Отпорност на жица
Malayalam All Malayalam Download Run now ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം
Maori All Maori Download Run now parenga iahiko o tētahi waea
Marathi All मराठी Download Run now तारेमधील रोध
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Motstand i lederen
Oriya All Oriya Download Run now ପରିବାହି ର ପ୍ରତିରୋଧ
Persian All فارسی Download Run now مقاومت یک سیم
Polish All polski Download Run now Rezystancja przewodnika
Portuguese All português Download Run now Resistência num condutor
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Resistência em um Fio ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Rezistenta intr-un cablu
Russian All русский Download Run now Сопротивление проводника от его геометрических параметров
Serbian All Српски Download Run now Омов закон (отпор линијског проводника)
Slovak All Slovenčina Download Run now Elektrický odpor vodiča
Slovenian All Slovenščina Download Run now Upornost v žici
Swahili All Swahili Download Run now Waya ya Upinzani
Swedish All svenska Download Run now Resistans i en ledare
Tamil All Tamil Download Run now வடமொன்றில் தடையம்
Turkish All Türkçe Download Run now Bir telin direnci
Turkmen All Turkmen Download Run now Simde bolan elektrik garşylyk
Ukrainian All українська Download Run now Опір провідників ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Điện trở của một dây dẫn
අමහරික් All Amharic Download Run now مقاومت در یک سيم
අරාබි All العربية Download Run now مقاومة سلك
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now مقاومة سلك
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Naqilin müqaviməti
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Resistance in a Wire
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Αντίσταση σε καλώδιο
චෙක් All čeština Download Run now Odpor drátu
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Widerstand in einem Kabel
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now གློག་སྐུད་ནང་གི་གློག་འགོག
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Modstand i en tråd
බල්ගේරියානු All български Download Run now Съпротивление на проводник
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Супраціўленне правадніка
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Otpornost žice
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Resistencia en un alambre ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Resistencia en un Alambre
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Resistencia en un cable ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • John Blanco (developer)
 • Ariel Paul
 • Wendy Adams (interviewer)
 • Mindy Gratny (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs