නියුරෝනය

නියුරෝනය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ජීව විද්‍යාව
 • නියුරෝන
 • සෛල
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ජීව විද්‍යාව
 • නියුරෝන
 • සෛල

විස්තර

Stimulate a neuron and monitor what happens. Pause, rewind, and move forward in time in order to observe the ions as they move across the neuron membrane.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe why ions can or cannot move across neuron membranes.
 • Identify leakage and gated channels, and describe the function of each.
 • Describe how membrane permeability changes in terms of different types of channels in a neuron.
 • Describe the sequence of events that generates an action potential.
අනුවාදය 1.1.18

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Neuron - an inquiry lesson idea රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
HW
Biology
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López Grad
K-5
HS
UG-Adv
UG-Intro
MS
HW
Discuss
Physics
Mathematics
Chemistry
Astronomy
Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity Kara Reichert HS
UG-Intro
Guided
Lab
Biology
Simulación de Acción Potencial - Actividad de Consulta Guiada Kara Reichert (Traducción por Mayra Tavares) UG-Intro
HS
Lab
Guided
Biology

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Neuroni
Basque All Euskara Download Run now Neurona
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 神经元
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Neuron_神經元
Dutch All Nederlands Download Run now Neuron
Estonian All Eesti Download Run now Neuron
Finnish All suomi Download Run now Hermosolu
French All français Download Run now Neurone
Georgian All ქართული Download Run now ნეირონი
Hebrew All עברית Download Run now תא עצב
Hungarian All magyar Download Run now Neuron működése
Irish All Gaeilge Download Run now Néarón
Italian All italiano Download Run now Neurone
Japanese All 日本語 Download Run now ニューロン
Kannada All Kannada Download Run now ನರಕೋಶ
Kazakh All Kazakh Download Run now Neuron
Khmer All Khmer Download Run now ណឺរ៉ូន
Korean All 한국어 Download Run now 뉴런
Latvian All Latviešu Download Run now Neirons
Macedonian All македонски Download Run now НЕВРОН
Maori All Maori Download Run now Pūtau Io
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Нейрон
Persian All فارسی Download Run now نورون
Polish All polski Download Run now Neuron
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Neurônio
Russian All русский Download Run now Нейрон
Serbian All Српски Download Run now Неурон
Slovak All Slovenčina Download Run now Neurón
Swahili All Swahili Download Run now Neuron
Swedish All svenska Download Run now Neuron
Tamil All Tamil Download Run now நியூரான் 
Telugu All Telugu Download Run now నాడీ కణం / న్యూరాన్ ; అనువాదం : ఉడిత్యాల రమణ
Thai All ไทย Download Run now เซลล์ประสาท
Turkish All Türkçe Download Run now Nöron
Turkmen All Turkmen Download Run now Neýron
Urdu All Urdu Download Run now عصبیہ
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Neuron
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Neuron
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Νευρώνας
චෙක් All čeština Download Run now Neuron
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Stimulation eines Neurons
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Neuron
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Neuron
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Neurona ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Neurona
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Neurona ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Neurona

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry
 • Noah Podolefsky
 • Wendy Adams
 • Katherine Perkins
 • John Blanco (developer)
 • Sharfudeen Ashraf (developer)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Francoise (Benay) Bentley
 • Janet Casagrand
 • Mike Klymkowsky
 • Conversion funded in part by Ghent University