Eating & Exercise

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Eating & Exercise තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • ජීව විද්‍යාව
 • ආහාර
 • අභ්‍යාසය
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • ජීව විද්‍යාව
 • ආහාර
 • අභ්‍යාසය
 • ශක්තිය

විස්තර

How many calories are in your favorite foods? How much exercise would you have to do to burn off these calories? What is the relationship between calories and weight? Explore these issues by choosing diet and exercise and keeping an eye on your weight.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ආහාර වේලක් හා ව්‍යායාම පත්තියම නිර්මාණය කරන්න .
 • මූලික පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය කැලරි සංඛ්‍යාව තක්සේරු කරන්න
 • ව්‍යායාම වලින් දවන කැලරි සංඛ්‍යාව තක්සේරු කරන්න
 • හදවත් සෞඛ්‍යය ආහාර පාලනය හා ව්‍යායාම මත රඳා පවතීන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 • ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ( BMI) බර හා උස මත රඳා පවතීන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
අනුවාදය 1.06

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Eating and Exercise Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
UG-Intro
CQs Biology
Eating and Exercise Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Wendy Adams HS
K-5
MS
UG-Intro
Lab
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Biology
Physics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Biology
Mathematics
Physics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
HW
Demo
Guided
Lab
Discuss
Physics
Astronomy
Chemistry
Mathematics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Physics
Biology
Chemistry
NGSS Eating and Exercise Activity HS-LS1-2 Melissa Pain HS Lab
Remote
HW
Biology
Eating & Exercise Simulation Lesson Katie Grobe K-5 Lab Biology
Eating and Exercise Simulation Kelsey Zinnel MS
K-5
Lab
MC
Biology
Eating and Exercise Simulation Activity Samantha Goldstein K-5 Guided Other
Biology
factors that determine food requirements in human beings GEORGE SAMSON MS
Other
UG-Intro
HS
HW
Lab
Guided
Demo
Biology
Healthy Eating and Proper Exercise Angel Bontilao & Cherelyn Cales MS
HS
Other
Guided
Biology
Eating and Exercise PhET: Body Systems grade 4-5 Molly Martin K-5 Lab Biology
Eating and Exercise digital lesson Stephanie Bonilla K-5 Lab
Health and Exercise Stephanie K-5 CQs
Lab
Guided Discovery: BMI, BMR, Calories in/out Steve Vendome HS
MS
Other
Lab
Biology
Chemistry
Other
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice HS Lab
Guided
Physics
alimentazione Daniela Leone MS Lab
Guided
Biology
Alimentação e Saúde Viviane Alves de Oliveira Feitosa, Maria Cleide da Silva Barroso MS
K-5
Demo
Lab
Guided
Earth Science
Biology
Educação alimentar e nutricional Rosemary Carvalho de Sousa, Raphael Alves Feitosa,Antonio de Lisboa Coutinho Junior HS Discuss
Guided
MC
Biology
Other
Aliando alimentação, exercício e escrita: um desafio em simulação Ana Paula de Deus Mesck, Jaqueline Lidorio Mattia MS Lab Other
GUÍA DE TRABAJO: COMIDA Y EJERCICIO Julio César Páez García - María Camila Llorente Castro K-5 Guided Biology
Exploracion del simulador bryan castaño UG-Intro
HS
HW
Discuss
Demo
Guided
Biology
Chemistry
Comida y Ejercicio, Lección Digital Elvis Rivera K-5 Lab
MC
Biology

භාෂාව Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now Elikadura & Ariketa fisikoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 饮食与运动
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 飲食與運動
Dutch All Nederlands Download Run now Eten en bewegen
Estonian All Eesti Download Run now Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI)
French All français Download Run now Alimentation et Exercice
Georgian All ქართული Download Run now Eating & Exercise
Hebrew All עברית Download Run now מזון ופעילות גופנית
Hungarian All magyar Download Run now Táplálkozás és testmozgás
Italian All italiano Download Run now Alimentazione ed esercizio
Japanese All 日本語 Download Run now 運動と食事
Khmer All Khmer Download Run now ការ​ទទួល​ទាន និង​ការ​​ហាត់​ប្រាណ
Korean All 한국어 Download Run now 식사와 운동
Macedonian All македонски Download Run now ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ
Maori All Maori Download Run now Te kai me te whakapakari
Marathi All मराठी Download Run now खाणे आणि व्यायाम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Идэх ба Хөдөлгөөн
Persian All فارسی Download Run now انرژی و شما
Polish All polski Download Run now Jedz i Ćwicz
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Comer & Exercitar-se
Serbian All Српски Download Run now ИСХРАНА & ВЕЖБАЊЕ
Slovak All Slovenčina Download Run now Jedlo & Cvičenie
Thai All ไทย Download Run now การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
Turkish All Türkçe Download Run now Yemek ve Eksersiz
Turkmen All Turkmen Download Run now Iýmek we maşk etmek
Ukrainian All українська Download Run now Їжа і вправи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Ẩm thực và Thể dục
අප්‍රිකානු All Afrikaans Download Run now Eet en Oefening
අරාබි All العربية Download Run now التغذية والتمرين
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Διατροφή & Άσκηση
චෙක් All čeština Download Run now Stravování a cvičení
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Ernährung und Bewegung
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Kost og motion
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now ISHRANA & VJEŽBANJE
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Comida y Ejercicio ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Alimentación & Ejercicio
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Comida y Ejercicio ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Wendy Adams
 • Noah Podolefsky
 • Kathy Perkins
 • Kate Semsar
 • Franny Benay
 • Sam Reid (developer)