Neon Lights & Other Discharge Lamps

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Neon Lights & Other Discharge Lamps තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • ආලෝකය
 • ඉලෙක්ට්රෝන
 • ශක්ති මට්ටම්
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • ආලෝකය
 • ඉලෙක්ට්රෝන
 • ශක්ති මට්ටම්

විස්තර

Produce light by bombarding atoms with electrons. See how the characteristic spectra of different elements are produced, and configure your own element's energy states to produce light of different colors.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Погледајте наше <а {{0}}>савете за подучавање на даљину и рани приступ симулацијама које развијамо.
අනුවාදය 1.13

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Visualization and Visual Illusions SIM Homework රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro HW Physics
Introduction to Discharge Lamps රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman UG-Intro
UG-Adv
HW Physics
Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
CQs
Lab
HW
Physics
Chemistry
E/M Waves රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Phil Cook HS Lab
Waves & The Electromagnetic Spectrum රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Phil Cook HS HW
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Earth Science
Chemistry
Physics
Biology
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Discharge Lamps and Electron Transitions Linda Cummings UG-Intro
HS
Guided Physics
Chemistry
Atomic Spectra and the Composition of Stars Rhoda Berenson UG-Intro Lab Astronomy
Discharge Lamps & Flame Tests Ted Clark UG-Intro CQs
HW
Lab
Chemistry
Reflectioin and spherical mirror Pravesh Rohilla HS
MS
CQs Physics
The Visible Spectrum Phil Cook HS Lab
Spectra of Light Adrian Carmichael HS Lab Astronomy
Producing Electromagnetic Radiation using a Neon Nancy Spletzer HS Lab Physics
네온등과 방전램프 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) HS
UG-Intro
Other
Lab
Astronomy
Physics
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Basque All Euskara Download Run now Neon argiak eta deskarga-lanparak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 氖灯和其它霓虹灯原理
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈
Croatian All hrvatski Download Run now Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe
Dutch All Nederlands Download Run now Neonverlichting en andere ontladingslampen
Estonian All Eesti Download Run now Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid
Finnish All suomi Download Run now Neonvalot ja loisteputket
French All français Download Run now Lumière néon et autre lampes à décharge
Gallegan All Gallegan Download Run now Luces de Neón e outras lámpadas de descarga
Georgian All ქართული Download Run now ნეონის ნათება და სხვა გაზგანმუხტვადი ნათურები
Hebrew All עברית Download Run now מנורות נאון & נורות פריקה אחרות
Hungarian All magyar Download Run now Neoncsövek & más kisülési lámpák
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Lampu Gas Discharge (Neon, Merkuri dsb.)
Italian All italiano Download Run now Luci al neon e altre lampade a scarica
Japanese All 日本語 Download Run now ネオンサインと放電ランプ
Kazakh All Kazakh Download Run now Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар
Korean All 한국어 Download Run now 네온등과 방전 램프
Kurdish (Turkey) All Kurdish (Turkey) Download Run now Ronakên Neon & Lambên Barge Valaker
Lao All Lao Download Run now ໄຟນີອອນແລະໂຄມໄຟຈິງ
Macedonian All македонски Download Run now Неонски ламби и други ламби на празнење
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Neonlys og andre gassutladningslamper
Persian All فارسی Download Run now لامپ های نئون و دیگر لامپ های تخليه ی الکتريکى
Polish All polski Download Run now Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze
Portuguese All português Download Run now Neon Lights & Other Discharge Lamps
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga
Russian All русский Download Run now Неоновые и другие газоразрядные лампы
Serbian All Српски Download Run now НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ
Slovak All Slovenčina Download Run now Neónové svetlá a ostatné výbojky
Swedish All svenska Download Run now Neonljus & andra urladdningslampor
Thai All ไทย Download Run now หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ
Turkish All Türkçe Download Run now Neon Işıklar & Diğer Boşalmalı Lambalar
Turkmen All Turkmen Download Run now Neon çyralar we başga gaz-çyraly lampalar
Ukrainian All українська Download Run now Неонова та інші газоразрядні лампи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đèn neon và đèn phóng điện
අමහරික් All Amharic Download Run now የኒዮን መብራቶች እና ሌሎች ፈሳሽ አምፑሎች
අරාබි All العربية Download Run now المصابيح المفرغة
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Neonlicht und andere Entladungslampen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Neon- og andre udladningslamper
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Неонавыя і другія газаразрадныя лямпы
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Luces de Neón & Otras Lámparas de Descarga
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ron LeMaster (developer)
 • Sam McKagan
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Sam McKagan