Balloons & Buoyancy

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Balloons & Buoyancy තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • වායු
 • උත්ප්ලාවකතාව
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • වායු
 • උත්ප්ලාවකතාව

විස්තර

හීලියම් බැලුනයක්, උණුසුම් වායු බැලුනයක් හෝ විවිධ වායූන් පිරවූ දෘඪ ගෝලයක් සමඟ පරීක්ෂණය කරන්න . සමහර බැලුන ඉපිලීමටත් අනෙක්වා ගිලීමටත් හේතු සොයාගන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • බැලුනය, දෘඪ ගෝලය සහ හීලියම් බැලුනය පෙට්ටිය තුළ ඉහළට යාමට හෝ පහළට වැටීමට හේතුව තීරණය කරන්න.
 • පීඩනය(P), ධාරිතාව (V), උෂ්ණත්වය( T) සහ සංඛ්‍යා යන විචල්‍යයක්ගේ වෙනස් වීම බැලුනවල චලිතය කෙරෙහි බලපාන අන්දම පුරෝකථනය කරන්න කරන්න.
අනුවාදය 3.15

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
HW
Demo
Physics
Visualization and Visual Illusions SIM Homework රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro HW Physics
Balloons and Bouyancy: An Introduction to Bouyancy - (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Lab Physics
Balloons and Buoyancy : How do gases in different containers behave in gases fluids? රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
CQs
Physics
Hot Air Balloons Lesson රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. UTeach Middle School PhET Team MS Lab Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Physics
Chemistry
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
Gas Properties and Balloons & Buoyancy Simulations Homework මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro
HS
HW Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Chemistry
Physics
Biology
Gas Law Brad Palmer HS Lab
풍선과 부력 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) MS
HS
Demo
Lab
Chemistry
Physics
Gas Relationships and Buoyancy Patrick Foley HS CQs
High School Exploratory Lab for Balloons and Static Electricity paul devoe HS Lab
Buoyancy and Balloons Adrian Carmichael HS Lab
tugas Abdur Rasyid MS MC Biology

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Balona dhe Pluskues
Armenian All Armenian Download Run now Փուչիկներ և լողունություն
Basque All Euskara Download Run now Globoak eta flotagarritasuna
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 气球和浮力
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now 氣球和浮力
Croatian All hrvatski Download Run now Plinski Zakoni
Dutch All Nederlands Download Run now Ballonnen en opwaartse kracht
Estonian All Eesti Download Run now Õhupallid & üleslõkkejõud
Finnish All suomi Download Run now Ilmapallot ja noste
French All français Download Run now Ballons et Flottabilité
Gallegan All Gallegan Download Run now Balóns e Flotabilidade
Georgian All ქართული Download Run now ბალონები და ამომგდები ძალა
Haitian All Haitian Download Run now Balon ak flotezon
Hebrew All עברית Download Run now בלונים וציפה
Hungarian All magyar Download Run now Léggömbök és felhajtóerő
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Balon dan Gaya Apung
Irish All Gaeilge Download Run now Balúin & Snámhacht ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Italian All italiano Download Run now Palloni e galleggiamento
Japanese All 日本語 Download Run now 風船と浮力
Kannada All Kannada Download Run now ಬಲೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲವನತೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Әуе шардың & малтығыштқы
Khmer All Khmer Download Run now បាឡុង និង​ការ​អណ្ដែត
Korean All 한국어 Download Run now 풍선과 부력
Lao All Lao Download Run now ໝາກ​ປຸມ​ເປົ້າ & ການ​ລ່ອຍ​ຕົວ
Latvian All Latviešu Download Run now Baloni un atsišanās
Macedonian All македонски Download Run now Закони на идеален гас
Maori All Maori Download Run now Poihau & Rewanga
Marathi All मराठी Download Run now फुगा आणि प्लावकता
Moldavian All Moldavian Download Run now Balloons & Buoyancy
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Сав ба Энерги
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Ballonger og oppdrift
Persian All فارسی Download Run now بادکنک ها و شناوری
Polish All polski Download Run now Balony i siła wyporu
Portuguese All português Download Run now Balões e Flutuação
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Balões e Empuxo
Romanian All română Download Run now Baloane şi plutirea
Russian All русский Download Run now Воздушные шары и подъёмная сила
Serbian All Српски Download Run now ГАСНИ ЗАКОНИ
Slovak All Slovenčina Download Run now Balóny a vztlak
Slovenian All Slovenščina Download Run now Balon in vzgon
Swedish All svenska Download Run now Ballonger & bärkraft
Thai All ไทย Download Run now บัลลูนกับการลอยตัว
Tswana All Tswana Download Run now Gase e e seng ya Nnete & Bueyensi (Ideal Gas & Buoyancy)
Turkish All Türkçe Download Run now Balonlar ve Uçuculuk
Turkmen All Turkmen Download Run now Şarlar we ýüzüjilik
Ukrainian All українська Download Run now Повітряні кулі і плавучість ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bong bóng và Sự nổi
අමහරික් All Amharic Download Run now ፊኛዎች እና ቡጢዎች
අරාබි All العربية Download Run now المناطيد والطفو
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now المناطيد والطفو
කැටලන් All català Download Run now Globus i flotabilitat
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Μπαλόνια & Άνωση
චෙක් All čeština Download Run now Balóny a Archimedův zákon
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Ballons & Auftrieb
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Balloner og opdrift
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Уласцівасці газу
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now GASNI ZAKONI
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Globos y flotación ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Globos y Flotabilidad
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Globos y flotación ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Ron LeMaster (developer)
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow