රැැැඑ

රැැැඑ තිර රූපයක්
Browser-Compatible Version
 • ඇල්ෆා ක්ෂය
 • අර්ධ ජීව කාලය
 • විකිරණ
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

අන්තර්ගතය

 • ඇල්ෆා ක්ෂය
 • අර්ධ ජීව කාලය
 • විකිරණ

විස්තර

විකිරණශීලී ඇල්ෆා ඛාදනය සඳහා හේතුවන පොලෝනියම් න්‍යෂ්ටියෙන් පිටවන ඇල්ෆා අංශු නරඹන්න. අහඹු ඛාදන වේලාවන්, අර්ධ ජීව කාලය සමග සම්බන්ධ වන ආකාරය නිරික්ෂණය කරන්න.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ඇල්ෆා විකිරණයේදී සිදුවන දෙය පැහැදිළි කරන්න.
 • මූලද්‍රව්‍යයක් ඇල්ෆා විකිරණයට භාජනය වන විට එයට සිදුවිය හැකි දේ පුරෝකථනය කරන්න. අර්ධජීව කාලය යන සංකල්පය, එහි අහඹු ස්වභාවය සහිතව පැහැදිළි කරන්න. පරමාණුක අණු එකිනෙක බැඳ තබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන බලය(ප්‍රබල න්‍යෂ්ටික බලය) පිළිබඳව සහ එය කොටස් වලට කඩන බල පිළිබඳ( කූලෝම: එනම්, විද්‍යුත් ආරෝපනය, බලය) අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්න.
අනුවාදය 3.27

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MC Physics
Visualization and Visual Illusions SIM Homework රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro HW Physics
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Lab
HW
Demo
Chemistry
Concept Questions for Chemistry using PhET රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
MS
MC Chemistry
Alpha Decay investigations රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab Chemistry
Physics
PhET LAB Alpha (IB 7.2) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Benjamin Forbes HS Lab Physics
Nuclear Processes රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Phil Cook HS Lab
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López MS
HS
Other Physics
Biology
Earth Science
Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Biology
Physics
Chemistry
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain HS
UG-Intro
Other Chemistry
alfa verval Janine Nauw HS Lab Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Chemistry
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Investigating a radioactive decay Lori Fritz HS Lab Physics
Radioactivity MEHMET EMIN KALE HS
UG-Intro
HW
Lab
Physics
Mathematics
Instructor Clarence Canty Other CQs
Lab
Phet Alpha Decay Simulation Lab Drew Isola HS Other
Lab
Spinometer Chris Mounce UG-Adv Demo
Radioactive Decay, Fission and Chain Reactions Debra Krause Dandaneau UG-Intro
HS
Lab
Other
Physics
Intrinsic Randomness Roberta Tevlin HS CQs Physics
Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend Siim Tõkke HS Lab
HW
Physics
알파붕괴 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) HS
UG-Intro
Lab
Demo
Physics
Astronomy
Chemistry
Earth Science

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Zbërthimi alfa
Basque All Euskara Download Run now Alfa-desintegrazioa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now Alpha衰变
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Alpha 衰變
Croatian All hrvatski Download Run now Alfa raspad
Dutch All Nederlands Download Run now Alfaverval
Estonian All Eesti Download Run now Alfalagunemine
Finnish All suomi Download Run now Alfasäteily
French All français Download Run now Désintégration alpha
Gallegan All Gallegan Download Run now Decaemento Alfa
Georgian All ქართული Download Run now ალფა დაშლა
Haitian All Haitian Download Run now Degradasyon alfa
Hebrew All עברית Download Run now דעיכת אלפא
Hungarian All magyar Download Run now Alfa-bomlás
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Peluruhan Alfa
Italian All italiano Download Run now Decadimento alfa (α)
Japanese All 日本語 Download Run now α崩壊
Kannada All Kannada Download Run now ಆಲ್ಫ ಕ್ಷಯ
Kazakh All Kazakh Download Run now Альфа Шашылу
Korean All 한국어 Download Run now 알파붕괴
Lao All Lao Download Run now ອັດສະ​ລາຍບໍ່ມີເພດ;
Macedonian All македонски Download Run now Алфа зрачење
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Альфа Задрал
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Alfanedbryting
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Alfanedbryting
Persian All فارسی Download Run now واپاشی آلفا
Polish All polski Download Run now Rozpad alfa
Portuguese All português Download Run now Radiação alfa
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Decaimento Alfa
Pushto All Pushto Download Run now د الفا وړانګېینه
Romanian All română Download Run now Dezintegrare alfa
Russian All русский Download Run now Альфа-распад
Serbian All Српски Download Run now АЛФА-РАСПАД
Slovak All Slovenčina Download Run now Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie
Slovenian All Slovenščina Download Run now Alfa razpad
Swedish All svenska Download Run now Alfa-sönderfall
Tamil All Tamil Download Run now அல்பா தேய்வு
Thai All ไทย Download Run now การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา
Turkish All Türkçe Download Run now Alfa Bozunması
Turkmen All Turkmen Download Run now Alfa bölünme
Ukrainian All українська Download Run now Альфа випромінювання
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phóng xạ Alpha
අමහරික් All Amharic Download Run now አልፋ መበስበስ
අරාබි All العربية Download Run now تفتت ألفا
අරාබි (සෞදිඅරාබි) All العربية (السعودية) Download Run now تحلل ألفا
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Alpha Decay
කැටලන් All català Download Run now Desintegració alfa
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Διάσπαση Άλφα
චෙක් All čeština Download Run now Alfa rozklad
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Alphazerfall
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Alfahenfald
බල්ගේරියානු All български Download Run now Алфа-разпад
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Альфа-распад
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now ALFA-RASPAD
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Desintegración Alfa ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Desintegración Alfa
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Radiación Alfa ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Wendy Adams
 • John Blanco (developer)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Sam McKagan
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Piccolo