ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්

ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ් තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • ස්ථිති විද්‍යුතය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • ස්ථිති විද්‍යුතය

විස්තර

Play with John’s foot and arm to explore when he gets a zap!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Describe and draw models for common static electricity concepts (transfer of charge, attraction, repulsion, and grounding).
අනුවාදය 1.5.12

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

Sound Features

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Inquiry Based Modeling Static Electricity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
MS
Remote
Lab
Demo
MC
HW
Physics
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
MC Physics
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein UG-Intro
HS
Lab
Demo
HW
Physics
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS Demo
HW
Lab
Physics
Alignment of PhET sims with NGSS මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein updated by Diana López HS
MS
Other Physics
Biology
Chemistry
Earth Science
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Physics
Earth Science
Biology
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Chemistry
Biology
Mathematics
Physics
Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein (traducción Diana López) HS
MS
UG-Intro
Lab
Discuss
Guided
Remote
HW
MC
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Physics
Mathematics
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Discuss
Demo
Lab
HW
Guided
Chemistry
Physics
Mathematics
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
Grad
UG-Intro
K-5
HS
UG-Adv
HW
Discuss
Physics
Astronomy
Chemistry
Mathematics
Opladen door wrijving, influentie, geleiders en isolatoren - Google Quiz - guided inquiry Loran de Vries MS Remote
Lab
Physics
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Chemistry
Physics
Travoltage Lab Briana Clarke HS Lab
Guided
Physics
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani HS Other Physics
Charges and Charged Objects Investigation Steve Banasiak HS Lab
Guided
Physics
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner HS Other Physics
Exploring Electric Charges Matt Simkins MS
HS
Guided
Lab
Physics
Electricity Simulations Analysis Chris Leverington MS
HS
HW
Lab
Guided
Physics
Chemistry
Static Electricity Lab! Jamie Schoenberger MS Lab
Guided
Physics
ELETTRICITA' STATICA Eileen Campana HS Lab
HW
Remote
Guided
Chemistry

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now John Travoltage
Armenian All Armenian Download Run now Փորձարարը
Basque All Euskara Download Run now John Travoltage
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 静电电压
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now John Travoltage_約翰屈伏塔
Croatian All hrvatski Download Run now Johntra Volta
Dutch All Nederlands Download Run now John Travolta(ge)
Estonian All Eesti Download Run now Travoltage
Finnish All suomi Download Run now John Travoltti
French All français Download Run now Travolt ... aahh
Gallegan All Gallegan Download Run now John Travoltage
Hebrew All עברית Download Run now ג'ון טרוולטאז'
Hindi All हिंदी Download Run now John Travoltage
Hungarian All magyar Download Run now John T.R.A. Volta
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis
Italian All italiano Download Run now John TraVolt
Japanese All 日本語 Download Run now 静電気とカーペット
Kannada All Kannada Download Run now ಜಾನ್ ಟ್ರಾವೋಲ್ಟೇಜ್
Kazakh All Kazakh Download Run now John Travoltage
Khmer All Khmer Download Run now John Travoltage
Korean All 한국어 Download Run now 정전기: 죤 트라볼티지
Latvian All Latviešu Download Run now Džons Travoltāžs
Macedonian All македонски Download Run now Пренесување на електрицитет
Malay All Bahasa Melayu Download Run now John Travoltan
Marathi All मराठी Download Run now जॉन ट्राव्होल्टेज
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Жон Травольт
Persian All فارسی Download Run now ولتاژ بالا و الکتریسیته ی ساکن
Polish All polski Download Run now John Trawoltaż
Portuguese All português Download Run now Travoltagem
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now John Travoltagem ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Romanian All română Download Run now Travoltaj
Russian All русский Download Run now Травольтаж
Serbian All Српски Download Run now ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА 
Slovak All Slovenčina Download Run now John Tra-volt
Slovenian All Slovenščina Download Run now Statična elektrika 
Swahili All Swahili Download Run now John Travoltage
Swedish All svenska Download Run now John Travoltage
Tamil All Tamil Download Run now ஜோன் ட்ராவொல்டேஜ்
Telugu All Telugu Download Run now 'JOHN TRAVOLTA'GE / స్థిరవిద్యుత్తు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Elektrikli Travolta (Statik Elektrik)
Turkmen All Turkmen Download Run now Zarýadlanma - Jon Trawoltaž
Ukrainian All українська Download Run now Джон Травольтаж ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now John Travoltage
අරාබි All العربية Download Run now جون والكهرباء الساكنة
අසර්බයිජානී All Azerbaijani Download Run now Con Travoltaj
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now John Travoltage
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Travoltage - Στατικός ηλεκτρισμός
චෙක් All čeština Download Run now Džon Travoltáž
ජර්මන් All Deutsch Download Run now John Travoltage
ටිබෙට් All Tibetan Download Run now ཇོཧན་ བག་ཉལ་གློག་ཤུགས།
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now John TraVoltage
බල්ගේරියානු All български Download Run now Наелектризиране на човек
බෙලරුසියන් All беларускі Download Run now Травальтаж
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Džontra, dakle, Volta
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Travoltaje ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now John Travoltaje
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Travoltaje ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Carl Wieman (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Patricia Loeblein
 • Sharon Siman-Tov
 • Wendy Adams (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs