The ramp Report


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය The ramp Report
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම Undergrad - Intro
වර්ගය Lab
කාලය 90 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද kinematics equations ., velocity
අනුහුරුකරණ The Ramp


කර්තෘවරු Nada Samy
පාසල / ආයතනය Nada Samy
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/21/20
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/21/20