Addition of two vectors


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Addition of two vectors
විස්තරය Addition of two vectors in analytical and geometrical ways using helpful tools.
විෂය Physics
මට්ටම Graduate, High School
වර්ගය Homework, Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Addition of two vectors
අනුහුරුකරණ Vector Addition (HTML5), Vector Addition


කර්තෘවරු Sara Alruwaili
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය ruwailisk@gmail.com
පාසල / ආයතනය University of Sharjah
ඉදිරිපත් කල දිනය 10/1/20
යාවත්කාලීන කල දිනය 10/1/20