Investigation


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Investigation
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම High School, Middle School
වර්ගය Guided Activity, Homework, Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Force
අනුහුරුකරණ බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු (HTML5)


කර්තෘවරු Bruce Spurrell
පාසල / ආයතනය PWC
ඉදිරිපත් කල දිනය 10/16/18
යාවත්කාලීන කල දිනය 10/16/18