Activity sheet_Resonance


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Activity sheet_Resonance
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම Undergrad - Intro
වර්ගය Guided Activity
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Periodic motion, Resonance
අනුහුරුකරණ Resonance


කර්තෘවරු Rabin Rabe
පාසල / ආයතනය Military Technological College
ඉදිරිපත් කල දිනය 9/23/18
යාවත්කාලීන කල දිනය 9/23/18