Electric Field Simulation Activity


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Electric Field Simulation Activity
විස්තරය This activity will show students the basic properties of electric charges.
විෂය Other
මට්ටම K-5
වර්ගය Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද attraction, charge, force, repulsion
අනුහුරුකරණ Electric Field Hockey


කර්තෘවරු Dafna Acosta
පාසල / ආයතනය CUNY Hunter College
ඉදිරිපත් කල දිනය 4/23/18
යාවත්කාලීන කල දිනය 4/23/18