Building Area and Perimeter


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Building Area and Perimeter
විස්තරය Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
විෂය Mathematics
මට්ටම K-5
වර්ගය Guided Activity
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Area, Perimeter
අනුහුරුකරණ වර්ගඵලය ගොඩනඟමු (HTML5)


කර්තෘවරු Jasmine Sidana
පාසල / ආයතනය CUNY Hunter College
ඉදිරිපත් කල දිනය 4/10/18
යාවත්කාලීන කල දිනය 4/10/18