states of matter basic


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය states of matter basic
විස්තරය
විෂය Chemistry
මට්ටම K-5
වර්ගය Lab
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද states of matter
අනුහුරුකරණ States of Matter: Basics


කර්තෘවරු edina lawson
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය elawson@ps3brooklyn.org
පාසල / ආයතනය ps3
ඉදිරිපත් කල දිනය 3/28/17
යාවත්කාලීන කල දිනය 3/28/17