balance


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය balance
විස්තරය ....
විෂය Biology
මට්ටම Middle School
වර්ගය Guided Activity
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු Yes
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද weight distence
අනුහුරුකරණ බල සංතුලණය (HTML5), Balancing Act


කර්තෘවරු mrwin lee
පාසල / ආයතනය ecnu
ඉදිරිපත් කල දිනය 12/16/15
යාවත්කාලීන කල දිනය 12/16/15