Balancing Chemical Equations Inquiry Lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Balancing Chemical Equations Inquiry Lab
විස්තරය Inquiry lab to investigate the balancing of chemical equations.
විෂය Chemistry
මට්ටම High School
වර්ගය Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද balancing, equations, inquiry
අනුහුරුකරණ රසායනික සමීකරණ තුලනය (HTML5)


කර්තෘවරු Tony Tracy
පාසල / ආයතනය Ohio University
ඉදිරිපත් කල දිනය 6/12/15
යාවත්කාලීන කල දිනය 6/12/15