What's My Area?


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය What's My Area?
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද area, length, width
අනුහුරුකරණ වර්ගඵලය ගොඩනඟමු (HTML5)


කර්තෘවරු Rachael Ortega
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය rzortega2@gmail.com
පාසල / ආයතනය CUNY Hunter
ඉදිරිපත් කල දිනය 3/16/15
යාවත්කාලීන කල දිනය 3/16/15