Refraction of Light


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Refraction of Light
විස්තරය
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Lights, Reflection, Refraction
අනුහුරුකරණ Bending Light


කර්තෘවරු Ayesha Ayub
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය ayub2038@yahoo.com
පාසල / ආයතනය Hunter College
ඉදිරිපත් කල දිනය 3/16/15
යාවත්කාලීන කල දිනය 3/16/15