Ohm's Law


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zipශීර්ෂ පාඨය Ohm's Law
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව Dutch
මූලපද Ohm's Law
අනුහුරුකරණ Ohm's Law


කර්තෘවරු Nils de Koff
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය nils_koff@hotmail.com
පාසල / ආයතනය .
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/10/14
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/10/14