Ohm's Law


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Ohm's Law
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව Dutch
මූලපද Ohm's Law
අනුහුරුකරණ Ohm's Law


කර්තෘවරු Nils de Koff
පාසල / ආයතනය .
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/10/14
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/10/14