Where Should I Live?


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Where Should I Live?
විස්තරය
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු Yes
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද natural selection
අනුහුරුකරණ Natural Selection


කර්තෘවරු SJSU
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය karissa@operamail.com
පාසල / ආයතනය SJSU
ඉදිරිපත් කල දිනය 10/15/14
යාවත්කාලීන කල දිනය 10/15/14