Using the particle model to explain states of matter


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Using the particle model to explain states of matter
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම Middle School
වර්ගය Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද matter, particle model, states
අනුහුරුකරණ States of Matter: Basics


කර්තෘවරු George Ramos
පාසල / ආයතනය Hunter College
ඉදිරිපත් කල දිනය 4/5/14
යාවත්කාලීන කල දිනය 4/5/14