The Greenhouse Effect


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය The Greenhouse Effect
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද greenhouse
අනුහුරුකරණ The Greenhouse Effect


කර්තෘවරු Edina Levnjak
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය elevnjak@hotmail.com
පාසල / ආයතනය Hunter College
ඉදිරිපත් කල දිනය 3/9/14
යාවත්කාලීන කල දිනය 3/9/14