Inquiry to Gravity


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Inquiry to Gravity
විස්තරය Introduction to Gravity activity.
විෂය Physics
මට්ටම High School
වර්ගය Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Force, Gravity
අනුහුරුකරණ Gravity and Orbits, Gravity Force Lab


කර්තෘවරු Brian Underwood
පාසල / ආයතනය Milford Exempted Village
ඉදිරිපත් කල දිනය 12/8/13
යාවත්කාලීන කල දිනය 12/9/13