Crash!


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Crash!
විස්තරය This is fun way to get kids into physics and to gain a basic understanding of gravity as a force.
විෂය Physics
මට්ටම Middle School
වර්ගය Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Force, Gravity
අනුහුරුකරණ Lunar Lander


කර්තෘවරු Doug Spicher
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය dspicher@hcpss.org
පාසල / ආයතනය HCPSS
ඉදිරිපත් කල දිනය 9/23/13
යාවත්කාලීන කල දිනය 2/24/14