Drawing Electric Field Lines and Electric Field Intensities


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Drawing Electric Field Lines and Electric Field Intensities
විස්තරය
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Drawing, Electric field intensities, Electric field lines
අනුහුරුකරණ Charges and Fields


කර්තෘවරු Ben Gratton
පාසල / ආයතනය CSSD
ඉදිරිපත් කල දිනය 2/12/13
යාවත්කාලීන කල දිනය 2/12/13