Electric Field Lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Electric Field Lab
විස්තරය
විෂය Physics
මට්ටම High School
වර්ගය Lab
කාලය 30 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Electric Field, lab, simulation
අනුහුරුකරණ Charges and Fields


කර්තෘවරු David McVicker
පාසල / ආයතනය Ben Lippen School
ඉදිරිපත් කල දිනය 2/17/11
යාවත්කාලීන කල දිනය 2/17/11