Half Life


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය Half Life
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Half Life
අනුහුරුකරණ Radioactive Dating Game


කර්තෘවරු Walter Watts
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය walter.watts@sdhc.k12.fl.us
පාසල / ආයතනය buchanan middle school
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/7/09
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/7/09