potential well lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය potential well lab
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද finite well, potential well, quantum mechanics, square well, wave function
අනුහුරුකරණ Quantum Bound States


කර්තෘවරු Tim Paglione
පාසල / ආයතනය York College, CUNY
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/3/09
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/3/09