potential barrier lab


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය potential barrier lab
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද potential barrier, quantum mechanics, step potential, tunneling, wave function
අනුහුරුකරණ Quantum Tunneling and Wave Packets


කර්තෘවරු Tim Paglione
පාසල / ආයතනය York College, CUNY
ඉදිරිපත් කල දිනය 11/3/09
යාවත්කාලීන කල දිනය 11/3/09