LC Lab with Simulation


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zip


ශීර්ෂ පාඨය LC Lab with Simulation
විස්තරය
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද inductance
අනුහුරුකරණ Circuit Construction Kit (AC+DC)


කර්තෘවරු David Carroll
පාසල / ආයතනය Plano ISD
ඉදිරිපත් කල දිනය 5/13/09
යාවත්කාලීන කල දිනය 5/13/09