Sound Waves


Download සම්පීඩිත සියලු ගොනු .zipශීර්ෂ පාඨය Sound Waves
විස්තරය To determine the variables which effect sound waves.
විෂය Physics
මට්ටම High School
වර්ගය Lab
කාලය 60 minutes
ඇතුලත්කල පිළිතුරු No
භාෂාව ඉංග්‍රීසි
මූලපද Sound, Waves
අනුහුරුකරණ Sound


කර්තෘවරු Gretchen Swanson
සම්බන්ධ විය හැකි විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය gswanson@jeffco.k12.co.us
පාසල / ආයතනය Columbine High School
ඉදිරිපත් කල දිනය 5/6/07
යාවත්කාලීන කල දිනය 9/18/07