Comparing Speed and Angle to projectile distance


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Comparing Speed and Angle to projectile distance
Opis Using the Projectile motion Sim to compare the distances a projectile travels when the speed of the projectile is varied and as the angle of the cannon is varied. The activity could be extended into a graphing activity very easily using Excel or some other spreadsheet software.
Przedmiot Fizyka
Poziom Gimnazjum
Rodzaj Aktywność kierowana
Czas trwania 30 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Speed. Angle. Projectile motion
Symulacja(e) Rzuty (HTML5)


Autorzy Jeff Springer
Szkoła / Organizacja Southwood High School
Data przesłania 18-04-05
Data zaktualizowana 18-04-05