Comparing Speed and Angle to projectile distance


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Comparing Speed and Angle to projectile distance
Beskrivelse Using the Projectile motion Sim to compare the distances a projectile travels when the speed of the projectile is varied and as the angle of the cannon is varied. The activity could be extended into a graphing activity very easily using Excel or some other spreadsheet software.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Speed. Angle. Projectile motion
Simuleringer Prosjektilbevegelse (HTML5)


Forfattere Jeff Springer
Skole / Organisasjon Southwood High School
Lastet opp 05.04.18
Oppdatert 05.04.18