Comparing Speed and Angle to projectile distance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Comparing Speed and Angle to projectile distance
Omtale Using the Projectile motion Sim to compare the distances a projectile travels when the speed of the projectile is varied and as the angle of the cannon is varied. The activity could be extended into a graphing activity very easily using Excel or some other spreadsheet software.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Speed. Angle. Projectile motion
Simuleringar Projectile Motion (HTML5)


Forfattarar Jeff Springer
Skule / Organisasjon Southwood High School
Lasta opp 05.04.18
Oppdatert 05.04.18