Comparing Speed and Angle to projectile distance


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Comparing Speed and Angle to projectile distance
Popis Using the Projectile motion Sim to compare the distances a projectile travels when the speed of the projectile is varied and as the angle of the cannon is varied. The activity could be extended into a graphing activity very easily using Excel or some other spreadsheet software.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Speed. Angle. Projectile motion
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Jeff Springer
Škola / Organizácia Southwood High School
Dátum odoslania 5.4.2018
Dátum aktualizácie 5.4.2018