Projectile Motion - Physics 1 Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion - Physics 1 Lab
Omtale Activity studying on observing the factors involved in a projectile motion case where air resistance is neglected. Finding velocity, distance and time given. Graph different results from multiple trials.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord lab, motion, physics, physics 1, physics-lab, physics1, projectile, projectile-motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Ahmad Mohammad Bin Haidar
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 25.10.20
Oppdatert 25.10.20