Phet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet
Omtale
Emne Biologi
Nivå Ungdomsskule
Type Remote Learning
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord Natural Selection
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar Lauren Peruzzi
E-post for kontakt laurenperuzzi@abingtonps.org
Skule / Organisasjon Abington Middle School
Lasta opp 07.04.20
Oppdatert 07.04.20