Build an Atom - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom - Clicker Questions
Omtale Clicker questions for use with the Build an Atom simulation, with annotations for suggested simulation demos, follow-up discussion, and representative student responses.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord atomic symbol, electron, isotope, isotopic symbol, neutron, proton, subatomic particles
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5), Build an Atom


Forfattarar Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 05.11.14
Oppdatert 01.07.15