Work Energy on a Ramp


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Work Energy on a Ramp
Omtale
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord friction, inclined plane, kinetic energy, motion, potential energy, work
Simuleringar The Ramp


Forfattarar Kristy Bibbey
Skule / Organisasjon Poudre High School
Lasta opp 06.04.14
Oppdatert 14.04.14