Discovering divisibility rules


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering divisibility rules
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord divisibility rules
Simuleringar Arithmetic (HTML5), Arithmetic


Forfattarar Stacy Larson
E-post for kontakt larsons@limonbadgers.com
Skule / Organisasjon Limon High School
Lasta opp 20.11.08
Oppdatert 18.12.15