Intro to Ohm's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to Ohm's Law
Beskrivelse This lab introduces concepts in Ohm's Law and measuring voltage with a voltmeter. The students measure current and voltage for several resistors and use their results to derive the relationship between current and voltage. Feel free to email me for solutions.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Ohm's Law, circuits
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5)


Forfattere Bob Poltis
Skole / Organisasjon Niagara University
Lastet opp 12.03.21
Oppdatert 12.03.21