Vectors; The resultant of adding two vectors.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Vectors; The resultant of adding two vectors.
Beskrivelse The aim of this worksheet is to Study vectors and learn how to represent vectors in space and learn how to apply the rules for vector addition both graphically and analytically.
Emne Fysikk
Nivå Mastergrad og doktorgradsnivå, Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Discussion Prompts, Lab, Lekser, Multiple-Choice Concept Questions
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord adding, resultant force, vectors
Simuleringer Vektorsum (HTML5)


Forfattere Amna Al Hamadi
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 07.03.21
Oppdatert 07.03.21